- Izvēlieties kategoriju -

Bluetooth sensori


Untitled design(11)

Bluetooth 5.0, Mesh datu sūtīšanas veids ir kļuvis ļoti populārs un pieprasīts, jo šis ir viens no ekonomiski izdevīgākajiem bezvadu pārraides veidiem.
WILL Sensors savā bezvadu IOT sensoru portfelī šogad ir ieguvis jauna, inovatīva ražotāja BINARTEC speciālo sensoru līniju, kas izstrādāta kopā ar WILL Sensors speciālistiem. Tas nozīmē, ka paši sensoru elementi ir precīzi, stabili, kalibrējami un pielietojami arī industriāliem uzdevumiem – kā piemēram, kioskiem, ofisiem, auto novietnēm, dažādu skaitītāju uzskaitei.

 

IOT ENVISENSE sensori

IOT ENVISENSE ir pieejama Bluetooth 5.1 LE mesh* produktu sērija, kas ietver sevī noderīgus bezvadu sensorus-raidītājus, vārteju un datu aplikāciju. Produktu sērijā pieejamās ierīces:

Bezvadu sensori gaisa kvalitātes monitoringam
ESB1.E2 Kombinēts gaisa kvalitātes sensors, Bluetooth, eCO2, TVOC**, IAQFast, Temp., Mitrums
ESB1.E1 Mitruma un temperatūras sensors (izmantojams arī siltumnīcās, uzglabāšanas telpās un kamerās)

Bezvadu sensori produktu kvalitātes monitoringam
ESB1.E5 Temperatūras 2xNTC10, iegremdējami sensori (izvietojami pašā produktā, kā piem., tvertnēs ar graudiem, poduktu kaudzēs, kastēs, šķidrumā, utml.)
ESB1.E2 Kombinēts gaisa kvalitātes sensors, ar bojātas pārtikas uztveršanas "sensoru"
ESB1.E1 Mitruma un temperatūras sensors piemērots vidē gan -40*C, tā arī +85*C

Sensori attālinātai skaitītāju nolasīšanai:
ESB1.E8 var pieslēgt impulsu nolasītāju no skaitītāja

Sensori attālinātai uzraudzībai:
ESB1.E8 var pieslēgt pie durvju, loga magnēta vaļā-ciet informācijai
ESB1.E8 va pieslēgt pie digitāla sensora - noteces, piepildījuma, pārsūknēšanās, vai tml. informācijai

* mesh - kontekstā pie datu pārraides, tas nozīmē, ka katrs sensors strādā arī kā signālpastiprinātājs, veidojot tīklam daudz plašāku signāla uztveršanas zonu
* TVOC - total volatile organic compounds - latv. kopējie gaistošie organiskie savienojumi, kas ir dažādas ķīmiskas smaržas, daļiņas, kas ietekmē mūsu elpošanas sistēmu un veselību


 

Vārteja Envisense

Envisense un RUUVI sensoriem ir pieejama vārteja, kas nodrošina datu pārraidi "mākonī", lai dati būtu nolasāmi no jebkuras vietas.
Vārteja darbojas WIFI, nepieciešama 220V barošana.

ESGB.10 vāreja, līdz 20 sensoru pieslēgšanai WIFI

Aplikācija Envisense

Envisense aplikācija bez maksas lejupielādējāma GooglePlay uz Android ierīcēm. Drīzumā arī priekš IOS ierīcēm!

Aplikācija nodrošina:

sensoru pieslēgšanu/noņemšanu
reālo datu nolasīšanu
vēsturisko datu apskatīšanu
trauksmes robežu iestatīšanu
notifikācijas saņemšanu robežu sasniegšanas laikā
vēsturisko datu nosūtīšanu uz epastu
viedierīces izmantošanu kā vārteju (MQTT)

Ja tiek izmantota vārteja ESGB.10, tad aplikācija strādā kā darba interfeiss. No jebkuras vietas, kur ir interneta pieslēgums, var pārraudzīt un kontrolēt (saņemt notifikācijas) datus.

Jums nav jāiet un jāaprauga ierīces, jāveic mērījumi - to visu dara aplikācija kopā ar sensoriem.