- Izvēlieties kategoriju -

Web sensori


IOT_comet

Sensori un analogo ieeju moduļi ar Ethernet, RS232, RS485 vai PoE pieslēgumu.

Attīstoties lietu internetam (IOT), arvien aktuālāki kļūst jautājumi, kā pieslēgt esošu ierīci, kā labāk organizēt datu pārraidi, saglabāšanu ātri un efektīvi. Straujajā tehnoloģiju attīstības laikā gudrāk ir izmantot/abonēt esošas datu sistēmas, kā ierīkot un ieguldīt savos serveros un propgrammatūrās.

WILL Sensors sadarbībā ar IT tehnoloģiju uzņēmumiem nodrošina gan esošu, gan jaunu sensoru signālu pārraidi (Ethernet, wifi, GSM, Lora) uz gatavu datu apstrādes risinājumu – IOT portālu. Caur portālu ir iespējams datus integrēt esošajā uzņēmuma programmatūrā, kā arī, ja tādas nav – ļoti vienkārša un pieejama iespēja izveidot savu kontu un sekot mērījumiem gatavā IOT portālā. Skat. IOT-portāls