shutterstock_1290121054

Attālināta datu nolasīšana lauka sensoriem

WILL Sensors, izmantojot TET LoRa tīkla pārklājumu un IOT datu portālu, piedāvā vienu no jaunākajām un energoefektīvākajām attālinātu datu nolasīšanas sistēmām.

Sistēmas arhitektūra:

1) LoRa antena, kas laukā saņem kvalitatīvu zemfrekvences radio signālu līdz 15km attālumā jebkuros laika apstākļos
2) LoRa sensora galva -raidītājs
3) Mērošais sensors vai datu loggeris (ar SDI-12, RS232/485 vai citām ekvivalentām datu izejām)
4) Datu uzkrāšanas un attēlošanas portāls vai tikai datu pārraide uz gatavu datu nolasīšanas sistēmu

Sistēmas ieguvumi un priekšrocības:

1) Viena LoRa antena ļauj pieslēgt līdz 1000 dažādas LoRa sensora galvas, kas pievienojamas visdažādākajiem sensoriem (kā piem., ūdens līmeņa un kvalitātes parametru sensoriem, laika apstākļu stacijām, dažādiem uzskaites un noteikšanas sensoriem
2) Turpmāk var tikt izmantoti dažādu ražotāju sensori un dažādu ražotāju LoRa galvas/antenas – netiek ierobežota piegādātāju izvēle un/vai maiņa
3) Visi mērījumi pieejami attālināti ar unikālu pieejas kodu, izmantojot viedierīci ar interneta pieslēgumu – nav nepieciešams izbraukt uz objektu
4) IOT portāls darbojas kā mākoņrisinājums – bez programmatūrām, licencēm, saistošiem līgumiem, utml. – sertificētus un drošus datu pakalpojumus nodrošina TET (Lattelecom) datu serviss
3) TET IOT portāls ziņo par sensoru kļūdu vai ārpusnormas situācijām
4) Portāls automātiski ģenerē atskaites un sūta uz lietotāja e-pastu – nav jāvelta papildus laiks datu savākšanai un salīdzināšanai

Kā sākt izmantot sistēmu:

1) nepieciešams esošs vai jauns sensors un LoRa raidītājs – var iegādāties vai nomāt kopā ar IOT portāla abonēšanas maksu
2) tiek veikta antenas ierīkošana, lietotāja izveidošana un sensoru pieslēgšana – vienreizēja pakalpojuma maksa
3) jāveic ikmēneša abonēšanas maksa, atkarībā no sensoru skaita
– ja dati tiek pārraidīti uz Jūsu programmu – ir ikmēneša abonēšanas maksa par datu nolasīšanu/pārraidi vienai iekārtai (līdzīgi kā tiek maksāts par SIM kartes datu apmaiņu)
– ja izmanto mūsu piedāvāto IOT portālu – ikmēneša abonēšanas maksa par datu uzglabāšanu vienai iekārtai (datu pārraide iekļauta cenā)
4) ar unikālu pieejas kodu no jebkuras viedierīces ar interneta pieslēgumu pieslēgties sistēmai datu aplūkošanai, atskaišu ģenerēšanai, papildus lietotāju izveidošanai un daudz citām funkcijām
5) visi uzkrātie dati ir eksportējami vai caur datu saskarni integrējami citās sistēmās!

Piemērs:
Ūdens līmeņa izmaiņu monitorings un iegūto datu saglabāšana un attēlošana 20 akām/dziļurbumiem laukā bez komunikācijām.
Tiek izmantots 20gab. augstas precizitātes līmeņa sensors LMP305 + 20gab. LoRa raidītājs Adeunis + 1gab. antena Multitech + portāls TET IOT.