ESB1E1

IOT ENVISENSE sensori

IOT ENVISENSE ir pieejama Bluetooth 5.1 LE mesh* produktu sērija, kas ietver sevī noderīgus bezvadu sensorus-raidītājus, vārteju un datu aplikāciju. Produktu sērijā pieejamās ierīces:

Bezvadu sensori gaisa kvalitātes monitoringam
ESB1.E2 Kombinēts gaisa kvalitātes sensors, Bluetooth, eCO2, TVOC**, IAQFast, Temp., Mitrums
ESB1.E1 Mitruma un temperatūras sensors (izmantojams arī siltumnīcās, uzglabāšanas telpās un kamerās)

Bezvadu sensori produktu kvalitātes monitoringam
ESB1.E5 Temperatūras 2xNTC10, iegremdējami sensori (izvietojami pašā produktā, kā piem., tvertnēs ar graudiem, poduktu kaudzēs, kastēs, šķidrumā, utml.)
ESB1.E2 Kombinēts gaisa kvalitātes sensors, ar bojātas pārtikas uztveršanas “sensoru”
ESB1.E1 Mitruma un temperatūras sensors piemērots vidē gan -40*C, tā arī +85*C

Sensori attālinātai skaitītāju nolasīšanai:
ESB1.E8 var pieslēgt impulsu nolasītāju no skaitītāja

Sensori attālinātai uzraudzībai:
ESB1.E8 var pieslēgt pie durvju, loga magnēta vaļā-ciet informācijai
ESB1.E8 va pieslēgt pie digitāla sensora – noteces, piepildījuma, pārsūknēšanās, vai tml. informācijai

* mesh – kontekstā pie datu pārraides, tas nozīmē, ka katrs sensors strādā arī kā signālpastiprinātājs, veidojot tīklam daudz plašāku signāla uztveršanas zonu
* TVOC – total volatile organic compounds – latv. kopējie gaistošie organiskie savienojumi, kas ir dažādas ķīmiskas smaržas, daļiņas, kas ietekmē mūsu elpošanas sistēmu un veselību