TURCK-analog+-sensor

Gredzenveida

Gredzenveida sensori tiek izmantoti smalkām detaļām, lai tās saskaitītu, vai arī kontrolētu to esamību (piem., mazu detaļu plūsmu, ķēdes vai troses esamību, utml.). Sensori ir ar regulējamu jutību.
Pieejami gan digitālās izejas, gan analogās izejas modeļi. Vairāk skat.ražotāja mājas lapā.