Rfls

Augstas frekvences sensori

Industriālam pielietojumam izstrādāti augstas frekvences sensori, kas ļauj precīzi ieregulēt mērāmās vides nostrādes līmeni, kā arī “loga funkciju” (Medium window) – tas nozīmē, kas sensors nostrādā tikai un vienīgi ieregulētajā diapazonā.
Augstas frekvences sensori pēdējā laikā būtiski aizstājuši vibrodakšas (toņdakšas) līmeņa kontroles principu. Līdz ar sensora ieprogrammēšanas funkciju, tie ir piemēroti viskozām un lipīgām vielām (piem., tomātu mērce, jogurts, sīrupi, pastas, mazgāšanas līdzekļi, utml.).
Devēji pieejami arī sprādziennedrošā izpildījumā.
Pēc pieprasījuma, ir pieejami arī augstām temperatūrām (max +200degC).

Vairāk informācijas pie ražotāja.